Classic Superbike

Periode 1988 - 1998Lenke legges her når den er klarNorsk versjon blir lagt ut når den er klar oversatt. Se engelsk versjon inntil videre. [18.3.2019]

Dette er en oversettelse av det engelske reglementet, godkjent for 2018-sesongen av nordisk møte 21.-22. oktober 2017. Ved mulige uoverensstemmelser er det den engelske versjonen som gjelder.

Endringer fra 2017-sesongen til 2018-sesongen er merket med gult.


Se også de allmenne regler Classic-reglemente-2019_1-sv
Classic Racing Club
Postboks 20
2322 RIDABU
Tlf: 95 06 84 22
E-post

Classic TT på Vålerbanen
Ta kontakt hvis du vil være med som funksjonær eller medhjelper i vårt årlige arrangement Classic TT på Vålerbanen. Du får fine opplevelser i et godt miljø!
Klubben på Facebook


Lisens og medlemskap etc.