Klasse 7A Forgotten Era stor <1300cc
Klasse 7B Forgotten Era liten <250cc
Periode 1972-79


Link til regler som MCHK administrerer.
Kap. 5 for maskinreglene og kap. 1 for generelle regler.

Maskinregler MCHK 2017:1

ENGLISH version: (OLD version, the new one is on the way)
Eligibility-rules-MCHK-2016:2

Fra 2016, se spesielt punktet om trau for oppsamling av olje under motoren (pkt. 1.12 i de allmenne regler)

Trau for oljeoppsamling under motoren i ALLE klasser
Oljeoppsamler kreves på alle sykler med 4-takstmotorer. Oppsamleren skal være stødig og godt festet. Kapasitetens skal være halvparten av den totale væskemengden (olje og kjølevæske) i motor og gearkasse. For tørrsumpmotorer er oljemengden i motoren satt til 0,3 liter i beregningen av kapasitet. Oppsamleren skal ha en dybde på minimum 50 mm og eventuelle åpninger skal sitte minst 50 mm over oppsamlerens bunn. Oppsamleren skal i bunn, i framkant, ha 2 hull med minst 25 mm diameter. Disse skal normalt være plugget, men skal ved regn kunne åpnes om løpsledelsen krever det.

Classic Racing Club
Postboks 20
2322 RIDABU
Tlf: 95 06 84 22
E-post

Classic TT på Vålerbanen
Ta kontakt hvis du vil være med som funksjonær eller medhjelper i vårt årlige arrangement Classic TT på Vålerbanen. Du får fine opplevelser i et godt miljø!
Klubben på Facebook


Lisens og medlemskap etc.