Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under,
eller send en mail tll oss via linken
her.

Styret i Classic Racing Club 2019:

Formann (signaturrett og prokura):
Rolf Holmlund
Nestformann (medlemsregister): Oddgeir Mikkelrud
Kasserer: Odd Arild Brenna
Styremedlem (sekretær): Tor Henning Molstad
Styremedlem: Jonas Fritsch
Styremedlem Steffen Leikvold
Vara: Håkon Thorstensen
Vara: Odd Øiseth
Valgkomite: Geir Jakobsen
Valgkomite: Gert Mikkelsen


Øvrig:

Maskinkomitè: Ragnar Eriksen
Maskinkomitè: Steinar Nilsen
Maskinkomitè: Odd Øiseth
Maskinkomitè: Sven Erik Johansen SIMS

Nettside CRC.no

Rolf Johansen
Classic Racing Club
Postboks 20
2322 RIDABU
Tlf: 95 06 84 22
E-post

Classic TT på Vålerbanen
Ta kontakt hvis du vil være med som funksjonær eller medhjelper i vårt årlige arrangement Classic TT på Vålerbanen. Du får fine opplevelser i et godt miljø!
Klubben på Facebook


Lisens og medlemskap etc.